L'apòstrof: fes memòria i emplena els buits del text amb els articles el, la, l', els i les o la preposició de o d' .

Exercici d'omplir buits

Ompli els buits, després fes clic en "comprovar" per tal de comprovar les teues respostes. Utilitza el botó "Lletra" per obtenir una nova lletra si tens problemes per trobar la contestació. També pots fer clic en el botó "[?] per obtindre una pista. Però perdràs punts si demanes lletres o pistes!
Ramon Llull va nàixer a Mallorca 1232, fill únic una noble família catalana assentada a illa arran de conquesta Jaume I. El 1257 es casà amb Blanca Picany, de la qual tingué dos fills. En vida de Llull hi ha un fet molt important, cinc visions de Jesucrist crucificat que fa que abandone seua família i béns i emprenga una nova vida guiada per tres objectius bàsics:
- conversió d'infidels.
- composició de llibres per a difondre ideal cristià primitiu contra errors dels infidels.
- creació escoles on poder formar en llengües orientals futurs missioners.
assoliment aquests tres objectius li exigí una enorme activitat. Així, a part de dedicar-se a estudi, redactà seues obres, fundà monestirs i va fer viatges freqüents. Va morir any 1316.