Lisias textos en pdf

Discurso XII: In Erathostenem

Valid HTML 4.01 Transitional

Lisias comienza la acusación ¿Quién mató a Polemarco?
La familia de Lisias nunca faltó a la ciudad "Si fueras un hombre honrado, Eratóstenes..."
Razones por la que los Treinta actuaron contra Lisias y su hermano A tanto llega su audacia que son capaces de....
Estratagema para disimular el atropello ¿Cómo van a defenderse?
Pisón sorprende a Lisias convidando a unos huéspedes Si estos malvados se salvan...
Lisias suplica a Damnipo que lo salude ¿No es una injusticia salvar a los malvados?
Lisias escapa Alegación de Lisias ante los jueces
Lisias se entera de la situación de su hermano Polemarco Lisias no se comportó como aquellos para con la ciudad
Polemarco es condenado y muere, sin poder defenderse Lisias propone a los jueces que voten recordando a los que murieron

Lisias comienza la acusaciónLogos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὦ ἄνδρες δι κασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι· τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται, ὥστε μήτ᾽ ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆ σαι, μήτε τἀληθῆ βουλόμενον  εἰπεῖν  ἅπαντα  δύνασθαι,  ἀλλ᾽ ἀνάγκη  ἢ  τὸν  κατήγορον  ἀπειπεῖν  ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν.

(Lisias, Discurso XII, 1)

vuelta a comienzo página

La familia de Lisias nunca faltó a la ciudad

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Οὑμὸς πατὴρ  Κέφαλος  ἐπείσθη  μὲν ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι, ἔτη δὲ τριάκοντα ᾤκησε, καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν, ἀλλ᾽ οὕτως ᾠκοῦμεν δημοκρατούμενοι ὥστε μήτε εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι.

(Lisias, Discurso XII, 4)

vuelta a comienzo página

Razones por la que los Treinta actuaron contra Lisias y su hermano

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Θέογνις  γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τι μωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ᾽ ἔργῳ  χρηματίζεσθαι·  πάντως  δὲ  τὴν  μὲν  πόλιν πένεσθαι τὴν ἀρχὴν <δὲ> δεῖσθαι χρημάτων.

(Lisias, Discurso XII, 6)

vuelta a comienzo página

Estratagema para disimular el atropello

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἔδοξεν  οὖν  αὐτοῖς  δέκα  συλλαβεῖν,  τούτων  δὲ  δύο  πένητας, ἵνα  αὐτοῖς    πρὸς τοὺς  ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακ ται, ἀλλὰ συμφέροντα  τῇ  πολιτείᾳ  γεγένηται,  ὥσπερ  τι τῶν  ἄλλων  εὐλόγως πεποιηκότες.

(Lisias, Discurso XII, 7)

vuelta a comienzo página


Pisón sorprende a Lisias convidando a unos huéspedes

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

 καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἑστιῶντα κατέλαβον, οὓς ἐξελάσαντες Πείσωνί με παραδιδόασιν·  οἱ  δὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο.  ἐγὼ  δὲ  Πείσωνα  μὲν ἠρώτων εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών·   ὁ δ᾽ ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη.

(Lisias, Discurso XII, 8)

vuelta a comienzo página

Lisias suplica a Damnipo que lo salude

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

καλέσας  δὲ  Δάμνιππον  λέγω  πρὸς  αὐτὸν  τάδε, "ἐπιτήδειος μέν μοι τυγχάνεις ὤν,  ἥκω  δ᾽ εἰς  τὴν  σὴν  οἰκίαν,  ἀδικῶ  δ᾽ οὐδέν,  χρημάτων  δ᾽ ἕνεκα ἀπόλλυμαι. σὺ  οὖν  ταῦτα  πάσχοντί  μοι  πρόθυμον παράσχου τὴν σεαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν".

(Lisias, Discurso XII, 14)

vuelta a comienzo página

Lisias escapa

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda) 

ταῦτα  διανοηθεὶς  ἔφευγον,  ἐκείνων  ἐπὶ  τῇ αὐλείῳ θύρᾳ τὴν φυλακὴν ποιουμένων·  τριῶν δὲ θυρῶν οὐσῶν, ἃς ἔδει με διελθεῖν, ἅπασαι ἀνεῳγμέναι ἔτυχον.

(Lisias, Discurso XII, 16)

vuelta a comienzo página

 Lisias se entera de la situación de su hermano Polemarco

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἀρχένεω τοῦ ναυκλήρου ἐκεῖνον πέμπω εἰς ἄστυ, πευσόμενον περὶ  τοῦ  ἀδελφοῦ·  ἥκων  δὲ  ἔλεγεν  ὅτι  Ἐρατοσθένης  αὐτὸν  ἐν  τῇ  ὁδῷ  λαβὼν εἰς τὸ  δεσμωτήριον ἀπαγάγοι.  

(Lisias, Discurso XII, 16)

vuelta a comienzo página

Polemarco es condenado y muere, sin poder defenderse

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Πολεμάρχῳ  δὲ  παρήγγειλαν  οἱ  τριάκοντα  τοὐπ᾽ ἐκείνων  εἰθισμένον παράγγελμα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι᾽ ἥντινα ἔμελλεν ἀποθανεῖσθαι·  οὕτω πολλοῦ  ἐδέησε  κριθῆναι καὶ ἀπολογήσασθαι.

(Lisias, Discurso XII, 17)

vuelta a comienzo página

¿Quién mató a Polemarco?

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

τὸν  ἀδελφὸν  γάρ  μου,  ὥσπερ  καὶ πρότερον εἶπον, Ἐρατοσθένης ἀπέκτεινεν, οὔτε  αὐτὸς  ἰδίᾳ  ἀδικούμενος  οὔτε εἰς τὴν πόλιν ὁρῶν ἐξαμαρτάνοντα, ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ παρανομίᾳ προθύμως ἐξυπηρετῶν.

(Lisias, Discurso XII, 23)

vuelta a comienzo página

"Si fueras un hombre honrado, Eratóstenes..."

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

χρῆν δέ σε, ὦ Ἐρατόσθενες, εἴπερ ἦσθα χρηστός, πολὺ μᾶλλον τοῖς μέλλουσιν ἀδίκως ἀποθανεῖσθαι μηνυτὴν γενέσθαι ἢ τοὺς ἀδίκως ἀπολουμένους συλλαμβάνειν.  νῦν  δέ  σου  τὰ  ἔργα  φανερὰ  γεγένηται  οὐχ ὡς ἀνιωμένου ἀλλ᾽ ὡς ἡδομένου τοῖς γιγνομένοις·

(Lisias, Discurso XII, 32)

vuelta a comienzo página

A tanto llega su audacia que son capaces de....

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Πᾶν  δ᾽ ἄν  μοι  δοκεῖ  τολμῆσαι,  ὅστις  νυνὶ  οὐχ ἑτέ ρων ὄντων τῶν δικαστῶν ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν κακῶς πεπονθό των ἥκει ἀπολογησόμενος πρὸς αὐτοὺς τοὺς μάρτυρας τῆς τούτου πονηρίας· τοσοῦτον ἢ ὑμῶν καταπεφρόνηκεν ἢ ἑτέροις πεπίστευκεν.

(Lisias, Discurso XII, 84)

vuelta a comienzo página

¿Cómo van a defenderse?

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Αλλὰ  καὶ  τῶν  συνερούντων  αὐτοῖς  ἄξιον  θαυμάζειν,  πότερον  ὡς καλοὶ κἀγαθοὶ  αἰτήσονται,  τὴν αὑτῶν ἀρετὴν πλείονος ἀξίαν ἀποφαίνοντες τῆς <τούτων>  πονηρίας·  ἐβουλόμην  μέντ᾽ ἂν  αὐτοὺς  οὕτω προθύμους εἶναι σῴζειν τὴν πόλιν,  ὥσπερ  οὗτοι  ἀπολλύναι· ἢ ὡς  δεινοὶ  λέγειν  ἀπολογήσονται  καὶ τὰ τούτων ἔργα πολλοῦ ἄξια ἀποφανοῦσιν.

(Lisias, Discurso XII, 86)

vuelta a comienzo página

Si estos malvados se salvan...

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

καίτοι  οὗτοι  μὲν  σωθέντες  πάλιν  ἂν  δύναιντο τὴν πόλιν ἀπολέσαι· ἐκεῖνοι δέ, οὓς  οὗτοι  ἀπώλεσαν,  τελευτήσαντες τὸν βίον πέρας ἔχουσι τῆς   [παρὰ] τῶν ἐχθρῶν τιμωρίας.

(Lisias, Discurso XII, 88)

vuelta a comienzo página

¿No es una injusticia salvar a los malvados?

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

οὐκ  οὖν  δεινὸν εἰ  τῶν  μὲν  ἀδίκως  τεθνεώτων  οἱ  φίλοι  συναπώλλυντο,  αὐτοῖς δὲ  τοῖς  τὴν πόλιν  ἀπολέσασιν— ἦ  που  ἐπ᾽ ἐκφορὰν πολλοὶ ἥξουσιν, ὁπότε βοηθεῖν τοσοῦτοι παρασκευάζονται;

(Lisias, Discurso XII, 88)

vuelta a comienzo página

Alegación de Lisias ante los jueces

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

εἰ  μὲν  γὰρ  τούτου καταψηφιεῖσθε,  δῆλοι  ἔσεσθε  ὡς  ὀργιζόμενοι  τοῖς πεπραγμένοις·  εἰ  δὲ ἀποψηφιεῖσθε,  ὀφθήσεσθε  τῶν  αὐτῶν  ἔργων  ἐπιθυμηταὶ τούτοις ὄντες,

(Lisias, Discurso XII, 90)

vuelta a comienzo página

Lisias no se comportó como aquellos para con la ciudad

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ὅμως  δὲ  τῆς  ἐμῆς προθυμίας <οὐδὲν> ἐλλέλειπται, ὑπέρ <τε> τῶν ἱερῶν, ἃ οὗτοι τὰ μὲν  ἀπέδοντο τὰ δ᾽ εἰσιόντες ἐμίαινον, ὑπέρ τε τῆς πόλεως, ἣν μικρὰν ἐποίουν, ὑπέρ τε τῶν νεωρίων, ἃ  καθεῖλον, καὶ ὑπὲρ τῶν τεθνεώτων, οἷς ὑμεῖς, ἐπειδὴ ζῶσιν ἐπαμῦναι οὐκ ἐδύνασθε, ἀποθανοῦσι  βοηθήσατε.

(Lisias, Discurso XII, 99)

vuelta a comienzo página

Lisias propone a los jueces que voten recordando a los que murieron

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

οἶμαι δ᾽ αὐτοὺς ἡμῶν τε ἀκροᾶσθαι καὶ ὑμᾶς εἴσεσθαι τὴν ψῆφον φέροντας, ἡγουμένους,  ὅσοι  μὲν  ἂν  τούτων  ἀποψηφίσησθε, αὐτῶν θάνατον κατεψηφισμένους  ἔσεσθαι, ὅσοι δ᾽ ἂν παρὰ τούτων δίκην λάβωσιν, ὑπὲρ αὐτῶν <τὰς> τιμωρίας πεποιημένους.

(Lisias, Discurso XII, 100)

vuelta a index

vuelta a materiales

vuelta a comienzo página