Lisias textos en pdf

Discurso I: De caede Erathostenis

Valid HTML 4.01 Transitional
Lo que Eufileto ha de demostrar en el juicio ¿Por qué se abrieron las puertas durante la noche?
Eufileto expondrá todo el asunto desde el principio Una vieja informa a Eufileto de los deslices de su mujer
Las primeras intenciones de un marido Eufileto conoce a su rival
Eufileto cambia de actitud al nacer su hijo Eufileto recurre a su criada para saber lo que sucede
Cómo y cuándo comenzó la infidelidad La criada confiesa
Para no molestar a Eufileto, su mujer dormía en la plata baja... Eufileto sorprende a Eratóstenes
Eufileto confiaba en su mujer... Eufileto entra con los vecinos en la habitación...
Un día, Eufileto regresó antes a casa... Eufileto se enfrenta a Eratóstenes
Artimañas de la mujer de Eufileto Eufileto se dirige a los jueces
Astuta ella, confiado él... Ante un acto injusto sólo cabe un castigo ejemplar

Lo que Eufileto ha de demostrar en el juicio.Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό με δεῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐμοίχευεν Ἐρατοσθένης τὴν γυναῖκα  τὴν ἐμὴν καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε  καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε  καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών,

(Lisias, Discurso I, 4)

vuelta a comienzo página

Eufileto expondrá todo el asunto desde el principio

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἐγὼ τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἅπαντα ἐπιδείξω τὰ ἐμαυτοῦ πράγματα, οὐδὲν παραλείπων, ἀλλὰ λέγων τἀληθῆ· ταύτην γὰρ ἐμαυτῷ μόνην ἡγοῦμαι σωτηρίαν, ἐὰν ὑμῖν εἰπεῖν ἅπαντα δυνηθῶ τὰ πεπραγμένα.

(Lisias, Discurso I, 5)

vuelta a comienzo página

Las primeras intenciones de un marido

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ  ἔδοξέ  μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν  μὲν  ἄλλον χρόνον  οὕτω  διεκείμην  ὥστε  μήτε  λυπεῖν  μήτε λίαν  ἐπ᾽ ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλῃ ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε ὡς οἷόν τε ἦν,

(Lisias, Discurso I, 6)

vuelta a comienzo página

Eufileto cambia de actitud al nacer su hijo

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος    ταύτην οἰκειότητα μεγίστην εἶναι·

(Lisias, Discurso I, 6)

vuelta a comienzo página


Cómo y cuándo comenzó la infidelidad

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἐπ᾽ ἐκφορὰν  γὰρ  αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα χρόνῳ διαφθείρεται· ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν αὐτήν.

(Lisias, Discurso I, 8)

vuelta a comienzo página

Para no molestar a Εufileto, su mujer dormía en la planta baja...

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ὥστε  πολλάκις  ἡ  γυνὴ  ἀπῄει  κάτω  καθευδήσουσα  ὡς τὸ παιδίον, ἵνα τὸν τιτθὸν αὐτῷ διδῷ καὶ μὴ βοᾷ.

(Lisias, Discurso I, 10)

vuelta a comienzo página

Eufileto confiaba en su mujer...

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda) 

καὶ  ταῦτα  πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο, καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα, ἀλλ᾽ οὕτως ἠλιθίως διεκείμην, ὥστε  ᾤμην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι  τῶν ἐν τῇ πόλει.

(Lisias, Discurso I, 10)

vuelta a comienzo página

Un día, Eufileto regresó antes a casa...

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

Προϊόντος  δὲ  τοῦ  χρόνου, ὦ ἄνδρες, ἧκον μὲν ἀπροσδοκήτως ἐξ ἀγροῦ, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον ἐβόα καὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς θερα παίνης ἐπίτηδες λυπούμενον, ἵνα ταῦτα ποιῇ·  ὁ γὰρ ἄνθρωπος ἔνδον ἦν·

(Lisias, Discurso I, 11)

vuelta a comienzo página

Artimañas de la mujer de Eufileto

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ τὸν τιτθόν, ἵνα παύσηται κλᾶον. ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελεν, ὡς ἂν ἀσμένη με ἑωρακυῖα ἥκοντα διὰ χρόνου·

(Lisias, Discurso I, 12)

vuelta a comienzo página

Astuta ella, confiado él...

Logos

 (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἐκείνη  δὲ  ἀναστᾶσα  καὶ  ἀπιοῦσα  προστίθησι τὴν θύραν, προσποιουμένη παίζειν, καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκεται. κἀγὼ τούτων  οὐδὲν  ἐνθυμούμενος οὐδ᾽ ὑπονοῶν ἐκάθευδον ἄσμενος, ἥκων ἐξ ἀγροῦ.  

(Lisias, Discurso I, 13)

¿Por qué se abrieron las puertas durante la noche?

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἐπειδὴ  δὲ  ἦν  πρὸς  ἡμέραν,  ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. ἐρομένου δέ μου τί  αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι.  

(Lisias, Discurso I, 14)

vuelta a comienzo página

Una vieja informa a Eufileto de los deslices de su mujer.

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

προσελθοῦσα οὖν μοι ἐγγὺς ἡ ἄνθρωπος τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς ἐπιτηροῦσα, "Εὐφίλητε" , ἔφη,  "μηδεμιᾷ πολυπραγμοσύνῃ  προσεληλυθέναι  με νόμιζε πρὸς σέ· ὁ γὰρ ἀνὴρ ὁ ὑβρίζων  εἰς  σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχθρὸς ὢν ἡμῖν τυγχάνει.

(Lisias, Discurso I, 16)

vuelta a comienzo página

Eufileto conoce a su rival

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

"στι δ", φη, "ρατοσθνης Ὀῆθεν τατα  πρττων, ς  ο μνον τν σν γυνακα  διφθαρκεν  λλ  κα  λλας  πολλς· τατην γρ [τν] τχνην χει".

(Lisias, Discurso I, 16)

vuelta a comienzo página

Eufileto recurre a su criada para saber lo que sucede

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

λθν δ οκαδε κλευον κολουθεν μοι τν θερπαιναν ες τν γορν, γαγν δ ατν ς τν πιτηδεων τιν λεγον τι γ πντα εην πεπυσμνος τ γιγνμενα ν τ οκίᾳ·

(Lisias, Discurso I, 18)

vuelta a comienzo página

La criada confiesa

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

οὐδὲν  γὰρ  εἰδέναι·  ἐπειδὴ  δὲ  ἐγὼ ἐμνήσθην   Ἐρατοσθένους  πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπον   ὅτι  οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα,  ἐξεπλάγη  ἡγησαμένη  με πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι.

(Lisias, Discurso I, 19)

vuelta a comienzo página

Εufileto sorprende a Εratóstenes

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

 ὁ δ᾽ Ἐρατοσθένης, ὦ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει  ὅτι  ἔνδον  ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσθαι τῆς θύρας, καταβὰς  σιωπῇ ἐξέρχομαι, καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν, ...

(Lisias, Discurso I, 23)

vuelta a comienzo página

Εufileto entra con los vecinos en la habitación...

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ὤσαντες  δὲ  τὴν  θύραν τοῦ  δωματίου  οἱ  μὲν  πρῶτοι  εἰσιόντες  ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον  παρὰ τῇ γυναικί, οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα.

(Lisias, Discurso I, 24)

vuelta a comienzo página

Εufileto se enfrenta a Eratóstenes

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ᾽ ἀργύριον πράξασθαι.

(Lisias, Discurso I, 25)

vuelta a comienzo página

Εufileto se dirige a los jueces.

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

λλ, νδρες, ομαι κα μς εδναι τι ο μ τ δκαια πρττοντες οχ μολογοσι τος χθρος λγειν ληθ, λλ ατο ψευδμενοι κα τ τοιατα μηχανμενοι ργς τος κοουσι κατ τν τ δκαια πραττντων παρασκευζουσι.

(Lisias, Discurso I, 28)

vuelta a comienzo página

Ante un acto injusto sólo cabe un castigo ejemplar

Logos

  (Pon el cursor sobre las palabras resaltadas. Tienen ayuda)

ο γρ τ τοιατα  πρττοντες, ρντες  οα  τ θλα πρκειται τν τοιοτων μαρτημτων, ττον  ες τος λλους ξαμαρτσονται, ἐὰν κα μς ρσι τν ατν γνμην χοντας.

(Lisias, Discurso I, 47)

vuelta a index

vuelta a materiales

vuelta a comienzo página